Patch Manager Plus

Patch Manager Plus

Patch Manager Plus to narzędzie oferujące automatyczną instalację poprawek i aktualizacji dla systemów Windows, macOS, Linux oraz ponad 300 aplikacji firm trzecich. Pomaga to administratorom w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz obniża podatność na zagrożenia typu malware (złośliwe oprogramowania).

 

PMP skanuje monitorowane systemy pod kątem brakujących poprawek, testuje pobrane poprawki przed ich wdrożeniem aby zminimalizować ryzyko awarii, a następnie automatycznie instaluje wybrane i przetestowane poprawki. Dodatkowo otrzymujemy dostęp do audytów i raportów, co pozwala na pełen obraz sytuacji w organizacji oraz łatwą kontrolę nad instalacją poprawek.

 

KLUCZOWE FUNKCJE PMP:
Automatyczna instalacja poprawek – przyspiesza aktualizacje i oszczędza czas dzięki automatyzacji wszystkich czynności związanych z aktualizowaniem systemów w całej organizacji.

 

WSPARCIE DLA WIELU SYSTEMÓW
PMP wspiera systemy Windows, macOS, Linux oraz ponad 300 aplikacji firm trzecich.

 

POLITYKI WDRAŻANIA  
PMP pozwala na przygotowanie własnych polityk wdrażania, dzięki czemu można zminimalizować wpływ zmian na użytkowników końcowych, a tym samym na funkcjonowanie organizacji.

 

PRZYJAZNY INTERFEJS
Prosty i zrozumiały interfejs web, który prowadzi krok po kroku przez cały proces wdrażania poprawek.

 

SKALOWALNOŚĆ
System może obsługiwać do 50000 komputerów.