Zarządzanie stacjami roboczymi

Zarządzanie stacjami roboczymi

Desktop Central

Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami.

Mobile Device Manager Plus

Mobile Device Manager Plus usprawnia realizację zadań zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). System pozwala na konfigurację tabletów i smartphonów z centralnej lokalizacji. Oprogramowanie dostępne jest w wersjach On-premise oraz Cloud.

Browser Security Plus

Browser Security Plus to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które pomaga administratorom IT zarządzać przeglądarkami w sieciach i zabezpieczać je. Umożliwia im egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, kontrolowanie rozszerzeń przeglądarki, wtyczek oraz blokowanie przeglądarek korporacyjnych, a także zapewnienie zgodności z ustalonymi konfiguracjami przeglądarki w celu ochrony sieci przed zagrożeniami związanymi z przeglądarkami.

OS Deployer

OS Deployer jest kompleksowym narzędziem dystrybucji systemów operacyjnych, który pozwala na tworzenie obrazów systemów i aplikacji, a następnie szybką i łatwą instalację na komputerach w przedsiębiorstwie.

Patch Manager Plus

Patch Manager Plus to narzędzie oferujące automatyczną instalację poprawek i aktualizacji dla systemów Windows, macOS, Linux oraz ponad 300 aplikacji firm trzecich. Pomaga to administratorom w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz obniża podatność na zagrożenia typu malware (złośliwe oprogramowania).

Patch Connect Plus

ManageEngine Patch Connect Plus jest narzędziem, które pomaga wdrożyć poprawki dla ponad 250 aplikacji firm trzecich, takich jak Adobe, Java czy WinRAR przy użyciu istniejącego Microsoft System Center Configuration Manager. Dzięki temu zapewnione zostaje rozwiązanie problemu patchowania aplikacji nie-windowsowych poprzez integrację z istniejącą infrastrukturą zarządzania SCCM.

Vulnerability Manager Plus

Vulnerability Manager Plus to zintegrowane narzędzie do zarządzania podatnościami i zagrożeniami, które dostarcza możliwość wszechstronnej oceny ryzyka dla wszystkich komputerów znajdujących się w organizacji. VMP pozwala na skanowanie i odkrywanie narażonych obszarów organizacji, zarówno lokalnie, jak i w jednostkach rozproszonych. Dostęp do analiz opartych na typach ataków, pozwala na identyfikację i priorytetyzację obszarów, które są najbardziej narażone na ataki.

Device Control Plus

Device Control Plus to narzędzie DLP (Data Loss Prevention), które zabezpiecza organizację przed wyciekiem danych. Pozwala ono na kontrolowanie, blokowanie oraz monitorowanie urządzeń przenośnych USB oraz innych urządzeń peryferyjnych, co pozwala na ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych danych organizacji.