OpUtils

OpUtils

OpUtils jest narzędziem zarządzania adresacją IP w sieci korporacyjnej.

 

System prezentuje wykorzystanie adresów IP w poszczególnych podsieciach i segmentach infrastruktury, informując administratorów sieciowych o dostępności adresu, jego zajętości, tymczasowości, itp. Składa się z ponad 30 narzędzi takich jak: diagnostyka sieci, monitoring adresów, monitoring sieci, funkcji SNMP. Zapewnia również możliwość tworzenia własnych funkcji SNMP do monitorowania urządzeń w oparciu o biblioteki MIB. System umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem portami przełączników i adresacją w sieciach. Dzięki raportom inwentaryzacji, urządzeń SNMP, systemów złodziejskich, dostępnych adresów IP, adresów MAC, system pozwala administratorom sieciowym utrzymać aktualny obraz sieci bez konieczności ciągłej i ręcznej aktualizacji informacji statycznych.

 

NAJISTOTNIEJSZE CECHY:

 • Zarządzanie adresacją IP i wysyceniem adresów w segmentach sieciowych,
 • Zarządzanie portami przełączników sieciowych,
 • Wykrywanie podejrzanych urządzeń,
 • Backup plików konfiguracyjnych urządzeń Cisco,
 • Monitorowanie wysycenia pasma,
 • Zestaw administratorskich narzędzi sieciowych.

 

STANDARD EDITION

 • Rozwiązywanie adresów MAC.
 • SNMP Ping.
 • Skaner sieci.
 • Rozwiązywanie DNS.
 • Monitor pasma.
 • Monitor sieci.
 • Wake-On-Lan.

 

PROFESSIONAL EDITION

 • Wszystkie funkcje Standard Edition.
 • Zarządzanie adresacją IP (IPAM).
 • Maper portów przełączników (SPM).
 • Zarządzanie plikami konfiguracji.