OpManager

OpManager

OpManager to kompletny system zarządzania infrastruktura sieciową w organizacji.

 

Łączy w sobie możliwości monitorowania urządzeń sieciowych, serwerów, aplikacji, analizy wysycenia pasma oraz zarządzania konfiguracja sieci, adresacja IP i rejestrami zdarzeń. Obszerne narzędzie pozwala zarządzać całą siecią za pośrednictwem pojedynczej konsoli. Dzięki monitoringowi w czasie rzeczywistym nad całym obszarem IT, można błyskawicznie reagować na wszystkie przestoje czy błędy wynikające z różnych obszarów IT. System dostarcza zaawansowane narzędzia analizy danych, raportowania, które pozwalają pracownikom IT podejmować racjonalne i obiektywne decyzje dotyczące infrastruktury, za która odpowiadają.

 

MONITORING DOSTĘPNOŚCI I WYDAJNOŚCI

 • Monitoring atrybutów urządzeń sieciowych w oparciu o SNMP, WMI, CLI.
 • Wsparcie dla Cisco IPSLA (monitoring VoIP i WAN RTT).

 

ZAAWANSOWANE SYSTEMY GENEROWANIA ALARMÓW I POWIADOMIEŃ

 • Powiadomienia email i SMS w oparciu o wartości brzegowe.
 • Wykonywanie automatycznych akcji w odpowiedzi na zdarzenia.

 

MONITORING MASZYN WIRTUALNYCH, KONTROLERÓW DOMENY, SYSTEMÓW BAZ DANYCH ITD.

 • Zaawansowany, edytowalny zestaw atrybutów monitoringu z możliwością edycji wartości brzegowych.
 • Przejrzysty zestaw widoków zbiorczych i prezentacji graficznych.

 

ZARZĄDZANIE KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

 • Rolls-out konfiguracji na zbiór urządzeń.
 • Zarzadzanie wersjami, workflow (model zatwierdzania zmian).

 

ANALIZA WYSYCENIA PASMA

 • Podgląd najpopularniejszych aplikacji w sieci w oparciu o technologie netflow.
 • Weryfikacja polityk QoS dzięki badaniu znaczników DSCP.

 

ZARZĄDZANIE ADRESACJA IP I MAPOWANIE PORTÓW PRZEŁĄCZNIKÓW

 • Analiza wysycenia puli adresów IP w segmentach sieci.
 • Weryfikacja portów przełączników sieciowych pod katem podłączonych urządzeń.

 

MONITORING WYDAJNOŚCI APLIKACJI

 • Monitoring serwerów aplikacyjnych, bazodanowych i webowych.
 • Budowanie grup komponentów mapujących strukturę usług IT.

 

NAJISTOTNIEJSZE CECHY:

 • Funkcje RunBook Automation – automatyzacja procesów workflow,
 • Zarządzanie konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • Analiza wysycenia pasma,
 • Zarządzanie adresacja IP,
 • Automatyczne, cykliczne wykrywanie sieci,
 • Automatyczne rysowanie mapy sieci,
 • Ponad 700 szablonów urządzeń,
 • Wsparcie dla systemów 64-bitowych,
 • Monitoring AD, MSSQL, MS Exchange,
 • Monitoring środowisk wirtualnych (VMware, HyperV, Citrix),
 • Wbudowane biblioteki MIB dla najpopularniejszych urządzeń SNMP,
 • Monitorowanie dziennika zdarzeń systemowych,
 • Monitoring skryptowy,
 • Monitorowanie procesów, dysków, procesorów, pamięci,
 • Ponad 100 wbudowanych raportów z możliwością harmonogramowania i edycji,
 • Monitorowanie usług Windows,
 • Przeglądarka bibliotek MIB,
 • Zaawansowane systemy notyfikacji i automatyzacji działań,
 • Monitorowanie dostępności,
 • Monitoring URL,
 • Rozbudowane systemy obsługi zdarzeń z możliwością eskalacji,
 • Osadzony REST API,
 • Monitoring VoIP i WAN z wykorzystaniem Cisco IPSLA.

 

OPMANAGER ESSENTIAL

 • Obsługa do 1000 urządzeń.
 • Monitoring urządzeń sieciowych i serwerów.
 • Edytowalne widoki zbiorcze i CCTV.
 • Obsługa eventlog, syslog i pułapek SNMP.
 • Wykresy ruchu w czasie rzeczywistym.
 • Funkcje automatyzacji workflow.
 • Obsługa IPSLA.
 • Widok zbiorczy dla SLA.
 • Monitoring środowisk wirtualnych.
 • Analiza ruchu w sieci.

 

OPMANAGER PLUS

 • Zawiera wszystkie funkcjonalności wersji Essential.
 • Analiza wysycenia pasma w technologii netflow.
 • Zarządzanie konfiguracja i backupem urządzeń sieciowych.
 • Zarządzanie adresacja IP i portami przełączników sieciowych.
 • Zarządzanie zaporami sieciowymi.

 

OPMANAGER ENTERPRISE

 • Obsługa do 50.000 urządzeń.
 • Dla organizacji posiadających rozbudowane środowisko i rozproszona strukturę.
 • Zawiera wszystkie funkcjonalności wersji Essential.
 • Skalowalny silnik: wsparcie dla monitoringu do 5000 urządzeń.
 • Architektura oparta o serwery pośredniczące.
 • Centralna konsola agregująca dane z wszystkich serwerów pośredniczących.
 • Wsparcie dla rozproszonych geograficznie sieci rozległych.
 • Funkcja Fail-Over (wysoka dostępność) dla architektury opartej o MSSQL.