NetFlow Analyzer

NetFlow Analyzer

NetFlow Analyzer jest narzędziem do bezagentowej analizy ruchu w sieci wykorzystującym szeroki zakres technologii będących częścią routerów, przełączników, zapór oraz akceleratorów WAN. Oprogramowanie wspiera Cisco NetFlow, Cisco NBAR, IPSLA i CBQoS. NetFlow Analyzer dostarcza niezrównany zasób funkcjonalności umożliwiających dogłębny wgląd w ruch sieciowy oraz ocenę jego wpływu na działalność biznesowa.

 

NetFlow Analyzer wspiera ponadto sFlow®, cflowd®, jFlow®, IPFIX®, NetStream®, AppFlow®

 

SZYBSZE USUWANIE INCYDENTÓW W SIECI

 • Podgląd najpopularniejszych aplikacji w sieci.
 • Wzorce ruchu dla interfejsów i działów.

 

ZAPEWNIENIE WYDAJNOSCI APLIKACJI

 • Zapewnienie optymalnej przepustowości dla krytycznych aplikacji biznesowych.
 • Upewnienie się, iż aplikacje pracują z właściwym priorytetem.

 

MONITOROWANIE WYDAJNOSCI VOIP

 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności połączeń VoIP.
  Raportowanie parametrów opóźnienia, Jitter, MOS.

 

OCHRONA SIECI PRZED ZAGROŻENIAMI

 • Pomoc w wykrywaniu robaków i wirusów ze szczegółowa informacja o komputerach i portach.
 • Zaawansowany moduł analizy zagrożeń.

 

WERYFIKACJA USTAWIEŃ QOS

 • Raportowanie w oparciu o klasy.
 • Weryfikacja potoku danych w ramach znaczników DSCP.

 

NAJISTOTNIEJSZE CECHY:

 • Tworzenie grup i działów w oparciu o IP,
 • Możliwość definiowania aplikacji na podstawie portu  adresu IP,
 • Obsługa systemów autonomicznych (AS),
 • Analiza ruchu dla Medianet/Mediatrace,
 • Automatyczne alarmowanie po przekroczeniu wartości brzegowych,
 • Harmonogramy dla raportów okresowych,
 • Wsparcie dla technologii Cisco Flexible Netflow NBAR do inteligentnej kategoryzacji aplikacji (warstwa 7 OSI) na podstawie dogłębnej analizy pakietów,
 • Wsparcie dla SNMPv3 oraz Cisco ASA,
 • Technologia Continuous Stream Mining Engine™ w module ASAM,
 • Raportowanie Cisco CBQoS,
 • Wsparcie dla technologii Cisco WAAS, Medianet i IPSLA,
 • Analiza i raportowanie przepustowości sieci,
 • Monitorowanie ruchu miedzy lokalizacjami,
 • Raporty planowania pojemności z analiza wzrostu ruchu aplikacji,
 • Zaawansowany magazyn danych: wszystkie rekordy z urządzeń przechowywane są w aplikacji do jednego miesiąca. Zagregowane dane przechowywane są na potrzeby raportów historycznych.

 

ESSENTIAL EDITION

 • Pojedyncza instalacja ze zintegrowanym kolektorem danych i systemem raportowania.
 • Odpowiedni dla monitorowania do 5000 interfejsów (do 100.000 flows/sec).
 • Raporty ruchu w sieci w czasie rzeczywistym.
 • Geolokalizacja adresów IP.
 • Zaawansowany moduł analizy zagrożeń.

 

DISTRIBUTED EDITION

 • Rozproszone zbieranie danych NetFlow i zcentralizowane tworzenie raportów.
 • Monitorowanie nieograniczonej ilości interfejsów.
 • Zawiera wszystkie funkcjonalności wersji Professional.
 • Bezpieczna komunikacja HTTPS pomiędzy centralnym serwerem i kolektorami danych.
 • Analiza NBAR, CBQoS, ASAM i wiele innych.