Applications Manager

Applications Manager

Infrastruktura IT korporacji rozwija się wraz z rozwojem biznesu.

 

Dlatego, zapewnienie wysokiej dostępności i wydajności krytycznych aplikacji biznesowych jest zadaniem coraz trudniejszym do realizacji. Dodatkowo, kwestie wydajności aplikacji nie są już tylko sprawami związanymi z technologia, ale w realny sposób wpływają na biznes. Applications Manager pomaga w monitorowaniu wydajności i dostępności aplikacji webowych, serwerów aplikacji, baz danych, aplikacji dedykowanych, systemów i usług w kompleksowym środowisku biznesowym. System całościowo prezentuje infrastrukturę IT, umożliwia wykrywanie problemów zanim wpłyną na prace użytkowników, identyfikuje źródła zdarzeń i pozwala na analizowanie trendów pracy infrastruktury przy pomoc y zbiorczych raportów.

 

ZORIENTOWANIE NA USŁUGOWE PODEJŚCIE DO INFRASTRUKTURY IT

 • Możliwość grupowania komponentów IT w grupy reprezentujące usługi.
 • Automatyczne tworzenie relacji między komponentami odpowiadających stanom usług.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z praca aplikacji biznesowych.
 • Narzędzia analizy RootCause.
 • System generowania alarmów wspierający proaktywny monitoring.

 

GENEROWANIE ZBIORCZYCH RAPORTÓW

 • Raportowanie dla kadry zarządzającej.
 • Zestawienia pod katem dostępności i wydajności poszczególnych usług.

 

ZARZĄDZANIE SLA

 • Wsparcie dla podstawowych wskaźników SLA.
 • Monitoring usług pod katem realizacji warunków SLA.

 

BADANIE ANOMALII

 • Analiza funkcjonowania komponentów IT w oparciu o dane historyczne.
 • Zaawansowane metody porównywania stanów.

 

NAJISTOTNIEJSZE CECHY:

 • Architektura o wysokiej skalowalności i dostępności,
 • Monitoring środowisk wirtualnych,
 • Monitoring systemów operacyjnych,
 • Monitoring serwisów i procesów,
 • Monitoring serwerów aplikacji,
 • Monitoring portali Middleware,
 • Badanie doświadczeń użytkowników końcowych,
 • Rozbudowany system raportowania,
 • Monitoring systemów ERP,
 • Monitoring transakcji J2EE, .NET, Ruby-on-Rails,
 • Zaawansowany system alarmów i reakcji na zdarzenia,
 • Monitoring baz danych,
 • Monitoring systemów pocztowych,
 • Wsparcie dla monitoringu pro aktywnego,
 • Monitoring serwerów i usług webowych,
 • Monitoring aplikacji dedykowanych,
 • Zarządzanie SLA,
 • Monitoring aplikacji webowych,
 • Możliwość definiowania własnych nietypowych monitorów,
 • Badania anomalii,
 • Moduł automatycznego wykrywania aplikacji i zależności (ADDM).

 

PROFESSIONAL EDITION

 • Odpowiedni dla infrastruktury do 250 monitorów.
 • Monitorowanie baz danych.
 • Monitorowanie serwerów aplikacji.
 • Zarządzanie umowami SLA.
 • Zarządzanie użytkownikami (zróżnicowanie uprawnień i zakresu).
 • Harmonogramy raportów.

 

ENTERPRISE EDITION

 • Bez ograniczeń co do ilości monitorów.
 • Zawiera wszystkie funkcjonalności wersji Professional.
 • Monitoring sieci rozproszonych.
 • Wsparcie dla architektury klastrowej (Fail-over).
 • Wysoka skalowalność (architektura Admin Server – Manager Server).
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa (komunikacja HTTPS).
 • Skonsolidowane dane z wielu sieci z ograniczonym dostępem.