Zarządzanie serwerami i siecią

Zarządzanie serwerami i siecią

OpManager

OpManager to kompletny system zarządzania infrastruktura sieciową w organizacji. Łączy w sobie możliwości monitorowania urządzeń sieciowych, serwerów, aplikacji, analizy wysycenia pasma oraz zarządzania konfiguracja sieci, adresacja IP i rejestrami zdarzeń.

Applications Manager

Applications Manager pomaga w monitorowaniu wydajności i dostępności aplikacji webowych, serwerów aplikacji, baz danych, aplikacji dedykowanych, systemów i usług w kompleksowym środowisku biznesowym. System całościowo prezentuje infrastrukturę IT, umożliwia wykrywanie problemów zanim wpłyną na prace użytkowników, identyfikuje źródła zdarzeń i pozwala na analizowanie trendów pracy infrastruktury przy pomoc y zbiorczych raportów.

NetFlow Analyzer

NetFlow Analyzer jest narzędziem do bezagentowej analizy ruchu w sieci wykorzystującym szeroki zakres technologii będących częścią routerów, przełączników, zapór oraz akceleratorów WAN. Oprogramowanie wspiera Cisco NetFlow, Cisco NBAR, IPSLA i CBQoS. NetFlow Analyzer dostarcza niezrównany zasób funkcjonalności umożliwiających dogłębny wgląd w ruch sieciowy oraz ocenę jego wpływu na działalność biznesowa.

Network Configuration Manager

Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych typu switche i routery. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych wersów konfiguracji na wiele urządzeń jednocześnie.

Site24x7

Site24x7 to usługa w chmurze (SaaS) oferująca monitoring krytycznych aplikacji webowych widocznych na zewnątrz organizacji, jak również wewnętrznych zasobów IT, jak serwery czy urządzenia sieciowe (z wykorzystaniem kolektora w sieci LAN). Daje możliwość analizy dostępności i wydajności krytycznych elementów aplikacji webowych z wielu miejsc na świecie bez konieczności otwierania portów, instalacji agentów czy rekonfiguracji sieci.

OpUtils

OpUtils jest narzędziem zarządzania adresacją IPw sieci korporacyjnej. System prezentuje wykorzystanie adresów IP w poszczególnych podsieciach i segmentach infrastruktury, informując administratorów sieciowych o dostępności adresu, jego zajętości, tymczasowości, itp. Składa się z ponad 30 narzędzi takich jak: diagnostyka sieci, monitoring adresów, monitoring sieci, funkcji SNMP.