O365 Manager Plus

O365 Manager Plus

Microsoft Office 365 jest podstawą współpracy i komunikacji dla wielu przedsiębiorstw. Tak więc, zespoły IT potrzebują precyzyjnych i wyczerpujących danych na temat wszystkich jego aspektów. Jednak wbudowane raporty Office 365 są proste i rzadko dostarczają prawdziwego wglądu w to, w jaki sposób są wykorzystywane Exchange Online, Azure Active Directory i inne składniki Office 365.

 

O365 Manager Plus jest to system do usprawnionego zarządzania i rozbudowanego raportowania dla pakietu Office 365. Konsoliduje dane z Exchange Online, Skype for Business i innych składników pakietu Office 365.

 

Daje pełny wgląd w środowisko, m.in.:

  • Raporty rozmiarów skrzynek,
  • Raporty zawartości skrzynek,
  • Raporty ruchu mailowego,
  • Raporty OWA,
  • Raporty licencyjne,
  • Raporty o użytkownikach i grupach,
  • Raporty Skype for Business,
  • Raporty OneDrive for Business,
  • Raporty Azure Active Directory,
  • Raporty o urządzeniach mobilnych.