ADManager Plus

ADManager Plus

Zarządzanie środowiskiem AD o rozbudowanej strukturze może stanowić wyzwanie dla zespołu IT. Zadania takie jak: odblokowywanie kont, reset haseł kont AD, aktualizacja danych w AD, stanowią dużą część czasu pracy zespołu. Taki stan rzeczy uniemożliwia realizację zaawansowanych zadań administracyjnych i hamuje rozwój organizacji.

 

ADManager Plus jest produktem opartym na przeglądarce sieciowej, wspomagającym zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory. Oprogramowanie posiada prosty i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarządzanie usługami katalogowymi, nie wymagający korzystania z linii poleceń systemowych oraz skryptów.

 

Zintegrowany moduł zarządzania i generowania raportów pozwala na znaczną oszczędność czasu administratora. Pozwala na efektywne tworzenie kont dla wielu użytkowników
poprzez importowanie atrybutów użytkownika z plików *.csv, zarządzanie kontaktami, grupami oraz hasłami. Zmniejszenie czasu pracy oraz uproszczenie wykonywanych
czynności. ADManager Plus pozwala na elastyczną zbiorczą modyfikację atrybutów użytkownika dla usług katalogowych, włączając w to również operacje/usługi terminalowe.
Generator raportów oferowany przez ADManager Plus umożliwia szybkie i elastyczne generowanie, eksportowanie wszechstronnych raportów w wymaganym formacie. Scentralizowana kontrola oraz efektywne zarządzanie użytkownikami, poprzez wprowadzenie dostępu w zależności od roli/funkcji pełnionej przez użytkownika w systemie. Ograniczony dostęp do informacji chronionej pozwala na zapewnienie integralności oraz kontroli całego środowiska systemowego.

 

DZIĘKI WDROŻENIU ADMANAGER PLUS W ORGANIZACJI MOŻNA OSIĄGNĄĆ NASTĘPUJĄCE REZULTATY:

  • Główni administratorzy nie muszą już poświęcić tyle czasu na rutynowe czynności, ponieważ oddelegowali je do innych administratorów biznesowych,
  • 20% czasu więcej na obowiązki typowo administracyjne,
  • Możliwość oddelegowania uprawnień do osób niezwiązanych z IT,
  • Przygotowanie wygodnych szablonów nazewnictwa kont w zależności od lokalizacji,
  • Zautomatyzowanie procesu tworzenia kont użytkowników za pomocą odpowiednio przygotowanych szablonów, Możliwość definicji polityki haseł w szablonach udostępnionych administratorom biznesowym,
  • Szybka realizacja zleceń typu utworzenie 100 kont dla projektu unijnego za pomocą pliku csv,
  • Możliwość zbiorowej modyfikacji atrybutów, z wykorzystaniem plików csv lub mechanizmów filtrowania.