Remote Access Plus

Remote Access Plus

Remote Access Plus to narzędzie, które pozwala administratorom i technikom HelpDesk rozwiązywać problemy użytkowników z jednej centralnej lokalizacji. Pozwala ono na zdalne połączenia ze stacjami roboczymi, korzystanie z System Manager, Wake on LAN, zdalne wyłączanie komputerów oraz kopiowanie plików, co znacznie skraca czas potrzebny na rozwiązywanie problemów powstałych na urządzeniach pracowników.

 

ZAAWANSOWANA KONTROLA ZDALNA
Kompleksowe zabezpieczenie połączeń zdalnych dla diagnozowania problemów komputerów z systemem Windows, Mac oraz Linux.

 

CZAT TEKSTOWY ORAZ AUDIO I VIDEO
Wbudowany czat tekstowy lub audio/video dla ułatwienia kontaktu z użytkownikiem i przyspieszeniu rozwiązania występującego problemu.

 

ZDALNE PRZESYŁANIE PLIKÓW
Zdalne tworzenie folderów i kopiowanie plików metodą drag&drop.

 

MENADŻER URZĄDZEŃ
Lista sprzętu i oprogramowania znajdującego się na zarządzanych komputerach.

 

WAKE ON LAN
Dostęp do aktualnego statusu zasilania komputerów i możliwość ich zdalnego włączenia.

 

ZDALNE WYŁĄCZENIE
Możliwość zdalnego wyłączenia komputerów w celu oszczędności energii.

 

MENADŻER ZADAŃ
Lista wszystkich procesów i usług działających na komputerach z możliwością zarządzania nimi.

 

REJESTR
Możliwość zarządzania i modyfikacji rejestru.

 

WIERSZ POLECEŃ
Możliwość dostępu do wiersza poleceń i uruchamiania komend systemowych z odpowiednimi uprawnieniami.

 

KATALOG ZDARZEŃ
Monitorowanie zdarzeń na komputerach.

 

RAPORTOWANIE
Dostęp do predefiniowanych raportów.