Cloud Security Plus

Cloud Security Plus

Chmura otworzyła nowe możliwości wykorzystania funkcji biznesowych. Łatwe wdrażanie, skalowalność oraz względy ekonomiczne platform chmurowych przekonały wiele firm do wybrania tej technologii. Jednak zaspokajanie potrzeb przestrzegania wytycznych bezpieczeństwa oraz rosnące obawy o utratę danych i nieautoryzowany dostęp utrudnia wykorzystanie pełnego potencjału platform.

 

Cloud Security Plus zwalcza obawy o bezpieczeństwo i chroni chmurę. Daje pełny wgląd w infrastrukturę chmurową AWS (Amazon Web Services) i Azure. Kompleksowe raporty, prosty mechanizm wyszukiwania i konfigurowalne profile alarmowe pozwalają śledzić, analizować i reagować na zdarzenia zachodzące w środowiskach chmurowych.
Ułatwiają w ten sposób sprawne funkcjonowanie firmy w bezpiecznej i chronionej chmurze.

 

System zbiera, monitoruje i analizuje dane z logów i dostarcza informacje o wszystkich aktywnościach i zmianach w środowisku AWS i Microsoft Azure.