Zarządzanie IT z chmury

Zarządzanie IT z chmury

ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem Helpdesk, zgodnym z biblioteką ITIL. Aplikacja działa w oparciu o przeglądarkę webową, przez co umożliwia rejestrowanie zgłoszeń przy pomocy przeglądarki, a także drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez kontakt osobisty.

Mobile Device Manager Plus

Mobile Device Manager Plus usprawnia realizację zadań zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). System pozwala na konfigurację tabletów i smartphonów z centralnej lokalizacji. Oprogramowanie dostępne jest w wersjach On-premise oraz Cloud.

O365 Manager Plus

O365 Manager Plus jest to system do usprawnionego zarządzania i rozbudowanego raportowania dla pakietu Office 365. Konsoliduje dane z Exchange Online, Skype for Business i innych składników pakietu Office 365.

Patch Manager Plus

Patch Manager Plus to narzędzie oferujące automatyczną instalację poprawek i aktualizacji dla systemów Windows, macOS, Linux oraz ponad 300 aplikacji firm trzecich. Pomaga to administratorom w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz obniża podatność na zagrożenia typu malware (złośliwe oprogramowania).

Remote Access Plus

Remote Access Plus to narzędzie, które pozwala administratorom i technikom HelpDesk rozwiązywać problemy użytkowników z jednej centralnej lokalizacji. Pozwala ono na zdalne połączenia ze stacjami roboczymi, korzystanie z System Manager, Wake on LAN, zdalne wyłączanie komputerów oraz kopiowanie plików, co znacznie skraca czas potrzebny na rozwiązywanie problemów powstałych na urządzeniach pracowników.

Cloud Security Plus

Cloud Security Plus zwalcza obawy o bezpieczeństwo i chroni chmurę. Daje pełny wgląd w infrastrukturę chmurową AWS (Amazon Web Services) i Azure. Kompleksowe raporty, prosty mechanizm wyszukiwania i konfigurowalne profile alarmowe pozwalają śledzić, analizować i reagować na zdarzenia zachodzące w środowiskach chmurowych.

Site24x7

Site24x7 to usługa w chmurze (SaaS) oferująca monitoring krytycznych aplikacji webowych widocznych na zewnątrz organizacji, jak również wewnętrznych zasobów IT, jak serwery czy urządzenia sieciowe (z wykorzystaniem kolektora w sieci LAN). Daje możliwość analizy dostępności i wydajności krytycznych elementów aplikacji webowych z wielu miejsc na świecie bez konieczności otwierania portów, instalacji agentów czy rekonfiguracji sieci.