ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem Helpdesk, zgodnym z biblioteką ITIL. Aplikacja działa w oparciu o przeglądarkę webową, przez co umożliwia rejestrowanie zgłoszeń przy pomocy przeglądarki, a także drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez kontakt osobisty.

 

Aplikacja automatyzuje działania związane z obsługą zgłoszeń, w tym przekazywanie zgłoszeń do właściwych grup wsparcia i serwisantów, wysyłanie powiadomień do serwisantów i użytkowników oraz weryfikację zgodności umów SLA. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak rejestracja i zarządzanie incydentami – w tym tworzenie katalogu zgłoszeń, rejestracja i zarządzanie wnioskami o usługi – z możliwością stworzenia katalogu usług dla wybranych użytkowników, moduł zarządzania problemami z możliwością powiązania wielu incydentów w jeden problem, rozbudowane zarządzanie zmianami. ServiceDesk pozwala na ewidencjonowanie zasobów, w tym zarównozasobów IT i nie IT. Ewidencjonowanie zasobów i software’u powiązane zostało z modułem zakupów IT, z zarządzaniem umowami serwisowymi, a także z modułem zarządzania licencjami dla oprogramowania. Service- Desk oferuje bardzo przejrzysty i łatwy w obsłudze portal samoobsługowy użytkownika końcowego, dla którego dodatkowo przewidziana jest dedykowana baza wiedzy. ServiceDesk Plus usprawnia pracę serwisantów dla których oferuje możliwość przygotowania odpowiednich ról, zgodnie z uprawnieniami danego technika.

 

DODATKOWO, DO NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJONALNOŚCI SERVICEDESK PLUS MOŻEMY ZALICZYĆ:

  • Obsługę aplikacji przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
  • Pojedynczą instalację na serwerze, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach użytkowników,
  • Krótkie wdrożenie niewymagające zmian lub przestojów w funkcjonowaniu firmy,
  • Zintegrowane narzędzie zdalnego pulpitu ułatwiające obsługę zgłoszeń serwisowych,
  • Automatyczną inwentaryzację zasobów,
  • Automatyczną synchronizację danych o użytkownikach z ActiveDirectory,
  • Wsparcie serwisantów mobilnych – obsługujących zgłoszenia za pomocą urządzeń mobilnych,
  • Możliwość integracji z narzędziami monitorującymi (OpManager, Applications Manager),
  • Możliwość integracji z rozbudowanym narzędziem do zarządzania stacjami roboczymi (Desktop Central),
  • Oprogramowanie dostępne w polskiej wersji językowej.