AssetExplorer

AssetExplorer

AssetExplorer jest kompletnym rozwiązaniem zarządzania zasobami IT. Oferuje kontrolowanie i przeglądanie całości infrastruktury  rzedsiębiorstwa, zarówno IT, jak i zasobów niezwiązanych z informatyką. Za pomocą AssetExplorer administrator z jednego miejsca może śledzić i zarządzać przekazywaniem własności wszystkich zasobów. AssetExplorer skanuje i poddaje audytowi wszystkie stacje robocze w sieci LAN, WAN i VPN. AssetExplorer podłącza się do Active Directory i skanuje wszystkie znalezione tam stacje robocze.

 

Przy użyciu skanowania sieciowego AssetExplorer potrafi odnaleźć stacje robocze oparte na systemie Linux, drukarki sieciowe, routery oraz switche. Szczegółowy raport skanowania umożliwia wgląd w szczegóły zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu, jak i zainstalowanego tam oprogramowania. Osoby zarządzające zasobami w firmie przy pomocy raportów mogą otrzymać szczegółowe dane na temat zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu i oprogramowania.

 

ZARZĄDZANIE LICENCJAMI
AssetExplorer skanuje i automatyzuje oraz wykrywa wszelkie dostępne oprogramowanie na każdym komputerze w sieci. Osoby odpowiadające w firmie za oprogramowanie mogą w prosty sposób uzyskać informacje na temat ilości zainstalowanego oprogramowania w rozbiciu na licencjonowane i nielicencjonowane.

 

ZARZĄDZANIE UMOWAMI SERWISOWYMI
AssetExplorer pomaga efektywnie zarządzać umowami serwisowymi z różnymi dostawcami. Informuje i przypomina o zbliżającym się czasie wygaśnięcia umowy celem jej ew. przedłużenia. Szczegółowe raporty, takie jak umowy ze względu na maksymalne wydatki lub ze względu na dostawców umożliwiają lepsze podjęcie właściwych decyzji.