Key Manager Plus

Key Manager Plus

Key Manager Plus jest opartym na przeglądarce internetowej rozwiązaniem do zarządzania kluczami SSH i certyfikatami SSL, które pomaga skonsolidować, kontrolować, zarządzać, monitorować i badać cały cykl życia kluczy SSH (Secure Shell) i certyfikatów SSL (Secure Sockets Layer). Zapewnia wgląd w środowisko SSH i SSL oraz pomaga administratorom przejąć całkowitą kontrolę nad kluczami w celu udaremniania naruszeń i zgodności. Jakie problemy rozwiązuje?

 

Zwykle klucze SSH są niekontrolowane i niemonitorowane, dzięki czemu organizacje narażone są na ataki cybernetyczne. W przypadku braku automatycznego systemu, zdobycie listy wszystkich kluczy w użyciu, znalezienie i ograniczenie praw dostępu oraz zapewnianie okresowych rotacji jest wielkim wyzwaniem.

 

Podobnie zarządzanie środowiskiem Secure Socket Layer (SSL) może być trudne, gdy organizacje wykorzystują dużą liczbę certyfikatów SSL, wydanych przez różnych dostawców, z różnymi okresami ważności. Z drugiej strony, niemonitorowany certyfikat SSL może wygasnąć lub  może być użyty fałszywy/błędny. Oba scenariusze mogą prowadzić do przestoju w dostarczeniu usługi lub wyświetlać komunikaty o błędach, które powodują utratę zaufania wśród klientów w zakresie bezpieczeństwa danych, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa.

 

Key Manager Plus został zaprojektowany tak, aby rozwiązać wszystkie te problemy i oferuje rozwiązanie do zarządzania wszystkimi cyfrowymi tożsamościami.