Password Manager Pro

Password Manager Pro

Password Manager Pro jest aplikacją webową przeznaczoną do zarządzania hasłami w przedsiębiorstwach, w celu kontroli dostępu do współdzielonych haseł administracyjnych chroniących wszelkie zasoby przedsiębiorstw, takie jak serwery, bazy danych, urządzenia sieciowe, aplikacje itp. oraz kontroli haseł kont typu Application-to-Application – tak zwanych “kont serwisowych”, które są wykorzystywane wewnętrznie przez aplikacje bez udziału człowieka.

 

Aplikacja umożliwia również synchronizację haseł. Istniejące hasła do zasobów odległych mogą być także modyfikowane z poziomu systemu, a zmienione hasła zostaną zapisane w repozytorium. Rozbudowany mechanizm kontroli w aplikacji Password Manager Pro umożliwia śledzenie takich informacji jak kto, kiedy oraz jakich zmian dokonał. Dzięki temu w środowisku, w którym pracuje wielu użytkowników, można w prosty sposób uzyskać informacje na temat tego, kto za co odpowiada.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

 • Scentralizowane repozytorium haseł,
 • Integracja z Active Directory i LDAP,
 • Proces kontroli dostępu do haseł,
 • Kontrola dostępu na podstawie roli użytkownika,
 • Współdzielone zarządzanie hasłami administracyjnymi,
 • Wdrażanie polityki w zakresie haseł,
 • Zautomatyzowane resetowanie haseł,
 • Zarządzanie hasłami z aplikacji do aplikacji,
 • Możliwość uruchamiania niestandardowego skryptu po zresetowaniu hasła,
 • Zarządzanie Kontami Serwisowymi Windows,
 • Automatyczne logowanie do systemów docelowych, stron internetowych,
 • Kompleksowe raporty audytu i raportowanie,
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym o zdarzeniach związanych z hasłami,
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe,
 • Wysoka dostępność,
 • Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych,
 • Dostęp przez telefon komórkowy.