Network Configuration Manager

Network Configuration Manager

Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych typu switche i routery. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych wersów konfiguracji na wiele urządzeń jednocześnie.

 

Bogata funkcjonalność narzędzia obsługująca automatyczne wykrywanie urządzeń, szyfrowane składowanie  konfiguracji, wersjonowanie, definiowanie harmonogramów backupów konfiguracji i innych zadań oraz modelowanie dostępu do systemu w oparciu o role użytkowników, umożliwia centralizację zarządzania konfiguracją urządzeń sieciowych w sposób bezpieczny, ergonomiczny i wydajny.

 

Mechanizm zatwierdzania szkiców konfiguracji przed wdrożeniem na wersji produkcyjnej gwarantuje stabilność pracy urządzeń sieciowych i kontrolę zmiany, a wersjonowanie konfiguracji daje możliwość szybkiego przywracania prawidłowych ustawień. System dostarcza również bogaty zestaw raportów weryfikujących bieżącą konfigurację pod kątem zgodności, dobrych praktyk czy standardów. Raporty takie gwarantują utrzymanie jakości i bezpieczeństwa konfiguracji na wysokim poziomie.

 

NAJISTOTNIEJSZE CECHY:

  • Wsparcie dla urządzeń sieciowych niezależne od producenta,
  • Szyfrowane repozytorium konfiguracji,
  • Wersjonowanie i porównywanie konfiguracji,
  • Tryb konfiguracji bazowej i praca w oparciu o etykiety,
  • Harmonogramy backupów konfiguracji i innych zadań,
  • Dostęp w oparciu o role,
  • Mechanizm zatwierdzania i wgrywania konfiguracji,
  • Śledzenie zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym,
  • Monitoring zgodności konfiguracji z politykami i standardami,
  • Automatyzacja zadań konfiguracyjnych.