LOG 360

LOG 360

Log360 to jedno rozwiązanie do sprostania wyzwaniom związanym z zarządzaniem logami i zabezpieczeniami sieciowymi. Jest to zintegrowane rozwiązanie, które łączy możliwości EventLog Analyzer, ADAudit Plus i Cloud Security Plus w jedną konsolę, aby ułatwić zarządzanie bezpieczeństwem sieci, audytem usługi Active Directory i zarządzaniem chmurami publicznymi.

 

LOG360 ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE POPRZEZ:

 • Zbieranie, monitorowanie, analizowanie i archiwizowanie dzienników z urządzeń syslog, urządzeń brzegowych, takich jak zapory, routery i przełączniki, serwerów Linux/UNIX, serwerów Windows, aplikacji i innych,
 • Monitorowanie działań użytkowników uprzywilejowanych,
 • Monitorowanie i sprawdzanie zmian w usłudze Active Directory w czasie rzeczywistym,
 • Natychmiastowa identyfikacja modyfikacji GPO,
 • Śledzenie zmian w OU,
 • Zapoznanie się z wewnętrznymi zagrożeniami bezpieczeństwa,
 • Zapewnienie szczegółowych informacji na temat poufnego dostępu do plików i folderów,
 • Pomoc w spełnieniu surowych wymogów regulacyjnych, takich jak PCI DSS, FISMA, HIPAA, SOX, GLBA, GPG 13, i innych,
 • Zwalczanie ataków zewnętrznych,
 • Monitorowanie serwera baz danych i kompleksowego audytu we wszystkich działaniach związanych z bazą danych,
 • Sprawdzanie serwerów plików Windows, EMC i NetApp,
 • Uzyskanie szczegółowych informacji na temat zdarzeń występujących w usługach Simple Storage Service (S3), Amazon EC2, Virtual Private Cloud (VPC), Route 53, Web
  Application Firewalls (WAF), Security Token Service (STS) i innych,
 • Zapewnienie szczegółowych informacji o aktywności użytkownika i wszelkich zmianach wprowadzonych do grup zabezpieczeń sieciowych, sieci wirtualnych, bram
  aplikacji, stref DNS, maszyn wirtualnych, baz danych i innych.