Exchange Reporter Plus

Exchange Reporter Plus

Exchange Reporter Plus jest opartym o przeglądarkę internetową narzędziem służącym do analizy i raportowania serwerów Exchange. Zarówno “online”, jak i “on premise”. Rozwiązanie posiada ponad 100 gotowych raportów, pozwalających na dokładną i dogłębną analizę każdej infrastruktury poczty elektronicznej Exchange.

 

Dzięki wbudowanym narzędziom statycznym analizującym ruch pocztowy, rozmiar przechowywanej poczty, dynamikę wzrostu przetrzymywanej obsługiwanej poczty, oprogramowanie jest doskonałym narzędziem administratorskim. Oprogramowanie pozwala administratorom na śledzenie stanu serwerów pocztowych, jednocześnie ułatwiając dążenie do jak najlepszej optymalizacji i wykorzystania dostępnych zasobów. Funkcjonalności audytujące pozwalają na lepszą kontrolę zgodności wykorzystania oprogramowania i zasobów.
Patrząc na rozwiązanie z innej perspektywy, należy skupić się na przyroście wydajności uzyskanym dzięki nowej funkcji monitorowania ruchu ActiveSync, należy tutaj rozważyć czas potrzebny do śledzenia działalności w Active- Sync. Przykładowo, jeśli musimy poświęcić dwie minuty na analizę aktywności jednego urządzenia, administrator Exchange musi poświęcić ponad trzy godziny w celu aktywności ActiveSync dla 100 urządzeń. Exchange Reporter Plus pozwala śledzić tę działalność ActiveSync w czasie rzeczywistym.

 

Dodatkowo, szczegółowe widoki ruchu utworzone przez Exchange ActiveSync Reporter Plus pomogą zespołom IT precyzyjnie dopasować swoje zasoby infrastruktury serwera Exchange ,tak aby sprostać wymaganiom użytkowników mobilnych. Bez tych szczegółowych poglądów, zespoły IT mogą nadmiernie inwestować w infrastrukturę serwera Exchange, w obawie przed możliwością przeciążenia zasobów, spowodowanym nadmiernym wykorzystaniem przez użytkowników.