EventLog Analyzer

EventLog Analyzer

Program EventLog Analyzer to oparta na przeglądarce internetowej, działająca w czasie rzeczywistym, bezagentowa i agentowa aplikacja do monitorowania, zbierania i zarządzania dziennikami zdarzeń z systemów, infrasturktury i aplikacji.

 

Program EventLog Analyzer zbiera, analizuje, raportuje i archiwizuje dzienniki zdarzeń z rozproszonych hostów systemu Windows, dzienniki SysLog z rozproszonych hostów systemu Unix, routerów, przełączników i innych urządzeń SysLog, dzienniki aplikacji z serwera WWW IIS, serwera FTP IIS, serwera WWW Apache, serwera druku, serwera MS SQL, serwera bazy danych Oracle oraz serwerów DHCP Windows i Linux.

Aplikacja EventLog Analyzer umożliwia dostęp do szeregu raportów na żądanie, dotyczących zdarzeń, trendów, zgodności (ISO27001, PCI, SOX, HIPAA & GLBA) oraz działań podejmowanych przez użytkownika.

Program dostępny jest w dwóch wersjach, spełniających potrzeby małych, średnich i dużych firm.

Funkcje:

 • Scentralizowane zarządzanie dziennikami zdarzeń
 • Generowanie raportów zgodności
 • Automatyczne alarmowanie administratorów
 • Korelacja zdarzeń
 • Wyświetlanie trendów historycznych
 • Analiza zabezpieczeń
 • Grupowanie hostów
 • Predefiniowane raporty o zdarzeniach
 • Własne profile raportów
 • Planowanie raportów
 • Różne formaty raportów