Zarządzanie bezpieczeństwem IT

Zarządzanie bezpieczeństwem IT

LOG 360

Log360 to jedno rozwiązanie do sprostania wyzwaniom związanym z zarządzaniem logami i zabezpieczeniami sieciowymi. Jest to zintegrowane rozwiązanie, które łączy możliwości EventLog Analyzer, ADAudit Plus i Cloud Security Plus w jedną konsolę, aby ułatwić zarządzanie bezpieczeństwem sieci, audytem usługi Active Directory i zarządzaniem chmurami publicznymi.

EventLog Analyzer

Program EventLog Analyzer to oparta na przeglądarce internetowej, działająca w czasie rzeczywistym, bezagentowa i agentowa aplikacja do monitorowania, zbierania i zarządzania dziennikami zdarzeń z systemów, infrasturktury i aplikacji.

Password Manager Pro

Password Manager Pro jest aplikacją webową przeznaczoną do zarządzania hasłami w przedsiębiorstwach, w celu kontroli dostępu do współdzielonych haseł administracyjnych chroniących wszelkie zasoby przedsiębiorstw, takie jak serwery, bazy danych, urządzenia sieciowe, aplikacje itp. oraz kontroli haseł kont typu Application-to-Application – tak zwanych “kont serwisowych”, które są wykorzystywane wewnętrznie przez aplikacje bez udziału człowieka.

Vulnerability Manager Plus

Vulnerability Manager Plus to zintegrowane narzędzie do zarządzania podatnościami i zagrożeniami, które dostarcza możliwość wszechstronnej oceny ryzyka dla wszystkich komputerów znajdujących się w organizacji. VMP pozwala na skanowanie i odkrywanie narażonych obszarów organizacji, zarówno lokalnie, jak i w jednostkach rozproszonych. Dostęp do analiz opartych na typach ataków, pozwala na identyfikację i priorytetyzację obszarów, które są najbardziej narażone na ataki. Dzięki VMP możliwość wykorzystania luk bezpieczeństwa znacząco zmniejsza się i zapobiega powstawaniu kolejnych luk.

Data Security Plus

Data Security Plus jest narzędziem pełniącym jednocześnie trzy funkcje: wykrywa, analizuje i raportuje odnalezione na serwerach plików dane wrażliwe, przechowywane wewnątrz nich, monitoruje, raportuje i alertuje o dostępach do plików, zmianach oraz modyfikacjach uprawnień, analizuje środowisko FS oraz raportuje stare, nieważne, niemodyfikowane pliki, pomagając zachować porządek w danych oraz optymalizować miejsca na serwerach.

Cloud Security Plus

Cloud Security Plus zwalcza obawy o bezpieczeństwo i chroni chmurę. Daje pełny wgląd w infrastrukturę chmurową AWS (Amazon Web Services) i Azure. Kompleksowe raporty, prosty mechanizm wyszukiwania i konfigurowalne profile alarmowe pozwalają śledzić, analizować i reagować na zdarzenia zachodzące w środowiskach chmurowych.

Browser Security Plus

Browser Security Plus to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które pomaga administratorom IT zarządzać przeglądarkami w sieciach i zabezpieczać je. Umożliwia im egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, kontrolowanie rozszerzeń przeglądarki, wtyczek oraz blokowanie przeglądarek korporacyjnych, a także zapewnienie zgodności z ustalonymi konfiguracjami przeglądarki w celu ochrony sieci przed zagrożeniami związanymi z przeglądarkami.

Key Manager Plus

Key Manager Plus jest opartym na przeglądarce internetowej rozwiązaniem do zarządzania kluczami SSH i certyfikatami SSL, które pomaga skonsolidować, kontrolować, zarządzać, monitorować i badać cały cykl życia kluczy SSH (Secure Shell) i certyfikatów SSL (Secure Sockets Layer). Zapewnia wgląd w środowisko SSH i SSL oraz pomaga administratorom przejąć całkowitą kontrolę nad kluczami w celu udaremniania naruszeń i zgodności. Jakie problemy rozwiązuje?

Firewall Analyzer

Firewall Analyzer to bezagentowe oprogramowanie do analizy dzienników oraz zarządzania konfiguracją, przeznaczone dla urządzeń zabezpieczających. Program przeznaczony jest do monitorowania i analizy zabezpieczeń, zarządzania zmianami, monitorowania działań pracowniczych w Internecie, monitorowania przepustowości, planowania wydajności, egzekwowania zasad i tworzenia raportów z inspekcji bezpieczeństwa i zgodności — czynności wykonywanych w punkcie końcowym.

ADManager Plus

ADManager Plus jest produktem opartym na przeglądarce sieciowej, wspomagającym zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory. Oprogramowanie posiada prosty i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarządzanie usługami katalogowymi, nie wymagający korzystania z linii poleceń systemowych oraz skryptów.

Mobile Device Manager Plus

Mobile Device Manager Plus usprawnia realizację zadań zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). System pozwala na konfigurację tabletów i smartphonów z centralnej lokalizacji. Oprogramowanie dostępne jest w wersjach On- -premise oraz Cloud.

Network Configuration Manager

Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych typu switche i routery. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych wersów konfiguracji na wiele urządzeń jednocześnie.

O365 Manager Plus

O365 Manager Plus jest to system do usprawnionego zarządzania i rozbudowanego raportowania dla pakietu Office 365. Konsoliduje dane z Exchange Online, Skype for Business i innych składników pakietu Office 365.

Exchange Reporter Plus

Exchange Reporter Plus jest opartym o przeglądarkę internetową narzędziem służącym do analizy i raportowania serwerów Exchange. Zarówno ``online``, jak i ``on premise``. Rozwiązanie posiada ponad 100 gotowych raportów, pozwalających na dokładną i dogłębną analizę każdej infrastruktury poczty elektronicznej Exchange.

Patch Connect Plus

ManageEngine Patch Connect Plus jest narzędziem, które pomaga wdrożyć poprawki dla ponad 250 aplikacji firm trzecich, takich jak Adobe, Java czy WinRAR przy użyciu istniejącego Microsoft System Center Configuration Manager. Dzięki temu zapewnione zostaje rozwiązanie problemu patchowania aplikacji nie-windowsowych poprzez integrację z istniejącą infrastrukturą zarządzania SCCM.

Patch Manager Plus

Patch Manager Plus to narzędzie oferujące automatyczną instalację poprawek i aktualizacji dla systemów Windows, macOS, Linux oraz ponad 300 aplikacji firm trzecich. Pomaga to administratorom w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz obniża podatność na zagrożenia typu malware (złośliwe oprogramowania).

Device Control Plus

Device Control Plus to narzędzie DLP (Data Loss Prevention), które zabezpiecza organizację przed wyciekiem danych. Pozwala ono na kontrolowanie, blokowanie oraz monitorowanie urządzeń przenośnych USB oraz innych urządzeń peryferyjnych, co pozwala na ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych danych organizacji.

ADSelfService Plus

ADSelfService Plus jest bezpiecznym narzędziem przeznaczonym dla użytkownika końcowego pomagającym zarządzać kontem w domenie. Aplikacja daje użytkownikom możliwość resetowania hasła, odblokowania konta, aktualizacji danych w środowisku Active Directory.