Zarządzanie aplikacjami i oprogramowaniem

Zarządzanie aplikacjami i oprogramowaniem

Applications Manager

Applications Manager pomaga w monitorowaniu wydajności i dostępności aplikacji webowych, serwerów aplikacji, baz danych, aplikacji dedykowanych, systemów i usług w kompleksowym środowisku biznesowym. System całościowo prezentuje infrastrukturę IT, umożliwia wykrywanie problemów zanim wpłyną na prace użytkowników, identyfikuje źródła zdarzeń i pozwala na analizowanie trendów pracy infrastruktury przy pomoc y zbiorczych raportów.

Site24x7

Site24x7 to usługa w chmurze (SaaS) oferująca monitoring krytycznych aplikacji webowych widocznych na zewnątrz organizacji, jak również wewnętrznych zasobów IT, jak serwery czy urządzenia sieciowe (z wykorzystaniem kolektora w sieci LAN). Daje możliwość analizy dostępności i wydajności krytycznych elementów aplikacji webowych z wielu miejsc na świecie bez konieczności otwierania portów, instalacji agentów czy rekonfiguracji sieci.