Zaawansowana analityka IT

Zaawansowana analityka IT

Analytics Plus

Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne raporty i tablice wskaźników. Dzięki Analytics Plus osoby zarządzające mogą podejmować szybko i pewnie decyzje. Analytics Plus jest również dostępne w modelu w chmurze, gdzie występuje jako Zoho Reports