Recovery Manager Plus

Recovery Manager Plus

Dane Active Directory są krytyczne dla organizacji każdej wielkości, dlatego wykonywanie kopii zapasowych AD i możliwość szybkiego przywracania, powinny być priorytetowym zadaniem administratorów IT, a sama ich realizacja jak najmniej czasochłonna, aby nie zakłócić działania biznesu. W celu wyeliminowania przestojów i zapewnienia ciągłości biznesowej, stworzony został program RecoveryManager Plus, który jest wyposażony w narzędzia prostego tworzenia kopii zapasowych usługi AD i funkcji szczegółowego przywracania, które całkowicie zautomatyzuje te procesy.

 

GŁÓWNE FUNKCJE PROGRAMU:

  • Granularne przywracanie obiektów poprzez cofanie tylko wymaganych zmian na poziomie atrybutów,
  • Planowanie backupów,
  • Możliwość „cofnięcia się w czasie” i anulowania zmiany m,wprowadzonej do obiektu dla konkretnej daty,
  • Uzyskanie pełnej kontroli nad zmianami dokonanymi w AD, umożliwiając cofnięcie usunięcia, przesunięcia i wszelkich innych zmian wprowadzonych do obiektu,
  • Produkt utrzymuje kopie zapasowe na poziomie wersji dla każdej zmiany w AD, a tym samym pozwala cofnąć wszystkie zmiany z wielką łatwością.