ADAudit Plus

ADAudit Plus

Active Directory jest centralnym punktem wszystkich działań organizacyjnych, co wymaga bezbłędnego zarządzania zmianami poprzez ich śledzenie i weryfikację. Niestety standardowe narzędzia w Active Directory nie posiadają pożądanych funkcji audytowych, na przykład skrypty lub narzędzia linii komend potrafią wyciągnąć dane, ale nie spełniają wielu wymagań audytorskich. Tworzy to szanse dla wiarygodnego audytorsko- -raportującego narzędzia, które przekracza te ograniczenia.

 

ADAudit Plus jest narzędziem audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active Directory. Spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, audytów oraz zgodności zdefiniowanych przez organy regulacyjne. Dostarcza administratorom odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie zmianą. ADAudit Plus dostarcza kompleksowe raporty i powiadomienia, które są łatwo zrozumiałe nawet dla nietechnicznych osób. Raporty odpowiadają na kluczowe pytania dotyczące audytu Active Directory: „Kto” zrobił „jaką” akcję, „kiedy” i z „jakiego” miejsca. Oprócz audytu samego środowiska Active Directory możemy również śledzić zmiany na serwerach plików, serwerach członkowskich, a także na stacjach roboczych. Narzędzie pokazuje nie tylko dane powiązane ze zmianą, ale także pozwala na eksport wyników do xls, html, pdf oraz csv.

 

Nie jest zalecane aby ignorować informacje o zmianie w sieci, ponieważ mała zmiana może ostatecznie prowadzić do nie odwracalnego problemu. W środowisku Active Directory efekt może być szczególnie kosztowny. Mając to na uwadze dochodzimy do wniosku, że potrzebujemy narzędzia, które będzie nadzorować środowisko, identyfikować zagrożenia, kierować uwagę administratorów na niechciane zmiany i pomagać pozbyć się zagrożeń. Alerty  dostarczane przez ADAudit Plus są odpowiedzią na te potrzeby dzięki mechanizmowi natychmiastowych powiadomień.