AD360

AD360

AD360 jest zintegrowanym rozwiązaniem zarządzania dostępem w środowisku Windows.

 

OFERUJE NAJWAŻNIEJSZE Z PUNKTU WIDZENIA ORGANIZACJI FUNKCJONALNOŚCI:

 • Zarządzanie Active Directory i Office365 dla organizacji,
 • Audyt zmian w Windows,
 • Portal samoobsługowy,
 • Szeroki wachlarz raportowania.

 

Aplikacja oparta na przeglądarce internetowej integruje funkcjonalności niezbędne dla działania przedsiębiorstwa, poczynając od tworzenia użytkowników portalu samoobsługowego po nadzorowanie i audytowanie użytkowników, a wszystko za pomocą bardzo łatwego i intuicyjnego interfejsu użytkownika.

 

AD360 POZWALA ZARZĄDZAĆ AD W BARDZO PROSTY I PRZYJAZNY SPOSÓB ORAZ POZWALA NA:

 • Automatyczne tworzenie i modyfikowanie użytkowników, grup i obiektów AD,
 • Uproszczenie udostępniania kont użytkowników,
 • Delegację zadań za pomocą wbudowanego silnika workflow,
 • Bezpieczną delegację założonych zadań AD do personelu nie-IT,
 • Automatyzację masowego tworzenia i modyfikacji użytkownika, modyfikacji grupy, usuwania nieaktywnych użytkowników i wiele więcej.

 

AD360 AUTOMATYZUJE WSZYSTKIE RUTYNOWE AUTENTYKACJE I ZADANIA TAKIE JAK:

 • Tworzenie, zarówno pojedyncze, jak i grupowe nowych użytkowników i obiektów AD, bezpieczne zarządzanie hasłami,modyfikowanie atrybutów – również pojedyncze i grupowe – za pomocą interfejsów bądź plików csv. Zarządzanie skrzynkami użytkowników, a także ruchem pocztowym,
 • Dodatkowo, automatyzacja tutaj się nie kończy. Po zakończeniu wybranego zadania AD360 pozwala na automatyzację zadań następujących. Bardzo duża liczba zadań związanych z zarządzaniem AD jest powtarzalna i powinna być zautomatyzowana. Ponadto, dużą cześć z tych zadań można oddelegować w części bądź całości do wybranych grup użytkowników,
 • Dla przykładowego tworzenia nowego użytkownika powinno się oddelegowywać część prostych, aczkolwiek czasochłonnych zadań do innych departamentów. Dzięki AD360 możemy oddelegować zadanie dodawania nowego użytkownika do działu HR, pozwalając administratorowi na podjęcie bardziej złożonych działań i zadań.

 

KONTROLA WORKFLOW
AD360 posiada przyjazny dla użytkownika, intuicyjny moduł definiowania workflow, pozwalający zarządzać i utrzymywać kontrolę nad automatyzacją krytycznych zadań.
Ponadto AD360 zapewnia:

 • Kompleksowe widoki Dashboard dla środowiska AD. Możliwość podglądania najważniejszych statystyk dotyczących zarządzania AD, audytu Windows, portalu samoobsługowego i raportowania w jednym przejrzystym oknie,
 • Zsynchronizowanie ustawienia konfiguracji, włączając w to ustawienia domeny dla licznych jednostek i bez straty czasu.

 

AUDYT ZGODNOŚCI
Zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń również staje się łatwiejsze. Audytowanie krytycznych zmian dokonanych na obiektach AD pozwala zweryfikować, czy zmiany są zgodne z polityką bezpieczeństwa.

 

MONITOROWANIE RUCHU – RAPORTY
Narzędzie pozwala monitorować ruch generowany przez skrzynki pocztowe oraz ich wykorzystanie i uprawnienia użytkowników. Moduł raportowy pozwala generować alerty i raporty w formatach xls, csv, html i pdf.

 

PORTAL SAMOOBSŁUGOWY
Narzędzie zapewnia portal użytkownika, udostępniający funkcjonalności zmiany hasła, odblokowania konta i uaktualniania danych. Korzystanie z modułu CTRL+ALT+DEL pozwala użytkownikowi w bardzo łatwy sposób przejść do edycji hasła, co w konsekwencji pozwala zmniejszyć liczbę zgłoszeń do działu IT, zwiększając jego produktywność.