Active Directory

Zarządzanie Active Directory

ADManager Plus

ADManager Plus jest produktem opartym na przeglądarce sieciowej, wspomagającym zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory. Oprogramowanie posiada prosty i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarządzanie usługami katalogowymi, nie wymagający korzystania z linii poleceń systemowych oraz skryptów.

ADSelfService Plus

ADSelfService Plus jest bezpiecznym narzędziem przeznaczonym dla użytkownika końcowego pomagającym zarządzać kontem w domenie. Aplikacja daje użytkownikom możliwość resetowania hasła, odblokowania konta, aktualizacji danych w środowisku Active Directory.

ADAudit Plus

Active Directory jest centralnym punktem wszystkich działań organizacyjnych, co wymaga bezbłędnego zarządzania zmianami poprzez ich śledzenie i weryfikację. Niestety standardowe narzędzia w Active Directory nie posiadają pożądanych funkcji audytowych, na przykład skrypty lub narzędzia linii komend potrafią wyciągnąć dane, ale nie spełniają wielu wymagań audytorskich. Tworzy to szanse dla wiarygodnego audytorsko- -raportującego narzędzia, które przekracza te ograniczenia.

Exchange Reporter Plus

Exchange Reporter Plus jest opartym o przeglądarkę internetową narzędziem służącym do analizy i raportowania serwerów Exchange. Zarówno ''online'', jak i ''on premise''. Rozwiązanie posiada ponad 100 gotowych raportów, pozwalających na dokładną i dogłębną analizę każdej infrastruktury poczty elektronicznej Exchange.

AD360

AD360 jest zintegrowanym rozwiązaniem zarządzania dostępem w środowisku Windows. Oferuje najważniejsze z punktu widzenia organizacji funkcjonalności: Zarządzanie Active Directory i Office365 dla organizacji, Audyt zmian w Windows, Portal samoobsługowy, Szeroki wachlarz raportowania.

O365 Manager Plus

O365 Manager Plus jest to system do usprawnionego zarządzania i rozbudowanego raportowania dla pakietu Office 365. Konsoliduje dane z Exchange Online, Skype for Business i innych składników pakietu Office 365.

RecoveryManager Plus

Dane Active Directory są krytyczne dla organizacji każdej wielkości, dlatego wykonywanie kopii zapasowych AD i możliwość szybkiego przywracania, powinny być priorytetowym zadaniem administratorów IT, a sama ich realizacja jak najmniej czasochłonna, aby nie zakłócić działania biznesu. W celu wyeliminowania przestojów i zapewnienia ciągłości biznesowej, stworzony został program RecoveryManager Plus, który jest wyposażony w narzędzia prostego tworzenia kopii zapasowych usługi AD i funkcji szczegółowego przywracania, które całkowicie zautomatyzuje te procesy.

SharePoint Manager Plus

SharePoint Manager Plus jest kompleksowym narzędziem, które pomoże monitorować, analizować i kontrolować platformę SharePoint w każdej organizacji.