Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Państwa temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Zasady zawarte w niniejszej Polityce mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej jak również, w każdym innym przypadku, gdy kontaktują się Państwo z naszą Spółką.

TEKERIUM sp. z o.o. deklaruje, że zarówno serwisy internetowe, jak i wszelkie narzędzia wykorzystywane przez Spółkę w bieżącej działalności są wytwarzane i dobierane z najwyższą starannością, najnowszą wiedzą techniczną oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz spełniają wymóg zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność osób fizycznych, w tym użytkowników serwisów internetowych, w szczególności:

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu, funkcjonującego pod adresem: www.tekerium.com.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: TEKERIUM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000730091, nr NIP 5423313602, nr REGON 380181783, wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł.
 3. Kontakt w sprawach dotyczące ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: e-mail: info@tekerium.com, nr tel. +48 22 390 64 65
 4. Operator serwisu jest Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • prowadzenie newslettera;
  • prowadzenie rozmów typu chat online;
  • obsługa zapytań przez formularz;
  • prezentacja oferty lub informacji handlowych.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 8. Administrator może przedsiębrać czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 10. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 11. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 12. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 13. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający klucz Operator może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
  2. dane demograficzne, gdy są powiązane z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika;
  3. dane dotyczące transakcji, w tym o zamówionych produktach i usługach;
  4. dane dotyczące firmy, takie jak nazwa, wielkość i lokalizacja firmy oraz Państwa rola w firmie;
  5. dane pochodzące z ankiet oraz informacje publicznie dostępne, takie jak posty z portali społecznościowych;
  6. niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych lub identyfikatory plików cookie w przeglądarce;
  7. adres IP i informacje, które mogą być określane na podstawie adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
  8. informacje o użytkowanym urządzeniu, takie jak przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny, obecność lub użytkowanie „aplikacji”, rozdzielczość ekranu i preferowany język;
  9. o zachowaniach komputera podłączonego do Internetu lub urządzenia wykorzystywanego do korzystania ze stron internetowych, takie jak kliknięcia reklam lub ich wyświetlenia, witryny i ich zawartość, daty i godziny aktywności lub wyszukiwań mających na celu zlokalizowanie i odwiedzenie stron internetowych.

IV. Prawa osoby której dane osobowe dotyczą

 1. W związku z udostępnionymi danymi przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych – w każdym czasie mają Państwo prawo zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji jakie dane osobowe są w jego posiadaniu;
  2. prawo do sprostowania danych – jeżeli podane przez Państwa dane ulegną zmianie mogą Państwo w każdej chwili przekazać Administratorowi informację o potrzebie ich skorygowania;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli uznają Państwo, że Administrator nie ma już celu w przetwarzaniu Pańskich danych mogą Państwo żądać ich usunięcia. Należy pamiętać, że w przypadku wykonania przez Administratora żądania usunięcia danych nie będzie on mógł się już z Państwem skontaktować. Istnieją także uzasadnione prawnie przypadki kiedy powierzone dane nie mogą zostać usunięte np. Administrator nie zakończył jeszcze procesu dla którego dane zostały udostępnione;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli nastąpią przesłanki określone w art. 18 RODO i Państwo zwrócą się z żądaniem do Administratora aby ten ograniczył przetwarzanie danych osobowych to w następstwie Administrator będzie mógł jedynie przechowywać Państwa dane (ewentualnie wykorzystać w celu obrony przed roszczeniami) – nie będzie mógł w żaden inny sposób ich wykorzystać do czasu uchylenia żądania lub wystąpienia przesłanek które spowodują odrzucenie żądania przez Administratora – o czym Administrator niezwłocznie Państwa poinformuje;
  5. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do zwrócenia się do Administratora z prośbą o przeniesienie danych do innego Administratora np. innej spółki, prawo to może zostać wykonane gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Należy zwrócić uwagę, że prawo to może zostać wykonane tylko wtedy gdy warunki techniczne pozwalają Administratorowi na taką operację;
  6. prawo do sprzeciwu – każda osoba której dane dotyczą i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w związku z jej szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania udostępnionych danych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku gdy interes Administratora jest uzasadniony i nadrzędny wobec praw osoby której dane dotyczą może odrzucić sprzeciw i przetwarzać dane w dalszym ciągu, po uprzednim poinformowaniu osoby której dane dotyczą o takich okolicznościach.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. Powierzenie przetwarzania danych, czas przetwarzania

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom aby móc zrealizować cel dla jakiego dane zostały przekazane.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych przepisami prawa (np. o prowadzeniu rachunkowości) lub ochrony praw Administratora (np. przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń).

VI. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 11. W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami: zaś w przypadku urządzeń mobilnych:

VII. Pliki cookies podmiotów niezależnych wykorzystywane na stronach internetowych TEKERIUM sp. z o.o.

 1. Google Analytics – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
 2. YouTube – w stronach internetowych obsługiwanych przez operatora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów. Więcej informacji: www.youtube.com.
 3. LinkedIn - w stronach internetowych obsługiwanych przez operatora zamieszczone zostały rozmaite materiały oraz linki do materiałów z serwisu LinkedIn. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu LinkedIn lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów. Więcej informacji: www.linkedin.com.

Zaufali nam m.in.

Tekerium zaufali nam Tekerium zaufali nam
Tekerium zaufali nam Tekerium zaufali nam